ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 156 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศิริภรณ์ จอมทอง (ฮาย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40 นรินทราทิตย์
ที่อยู่ : พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : b2uty_loveyou@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทวีรัฐ (บอมบ์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
ที่อยู่ : 115 หมู่ 2 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 0613733608
อีเมล์ : bmzpaweena0813@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชนน น้อยเอ้ย (หมี)
ปีที่จบ : 54   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 75 หมู่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 238292633027
อีเมล์ : chunvitayakom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชนน น้อยเอ้ย (หมี)
ปีที่จบ : 54   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 75 หมู่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 1947037503736
อีเมล์ : kdpajiehgdkagkd@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิตพล ปัญญาวงค์ (เกมส์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : พระบารมี
ที่อยู่ : 114 หมู่.16 บ้านสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 0888054093
อีเมล์ : Gamexxx1234@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภฤกษ์ (วังคชาภรณ์)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 19/2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ. พะเยา
เบอร์มือถือ : 0909633659
อีเมล์ : glasshopper81@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปัญญศิษย์ หมื่นโฮ้ง (ฟาโรห์)
ปีที่จบ : 57   รุ่น :
ที่อยู่ : 145 หมู่ 5 ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา 56150
เบอร์มือถือ : 099-2437688
อีเมล์ : more54018@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกเทิิดธง ไชยนันท์ (อ้น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 34
ที่อยู่ : ม.10 บ้านทุ่งใหม่พัฒนา ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จว.พะเยา
เบอร์มือถือ : 0890587877
อีเมล์ : aon_thoetthong@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยศิลป์ อนุรักษ์ (กิ่ง)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 10 ม.3 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 0807669811
อีเมล์ : meegee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกร ชัยวร (ใบเตย)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 23ม.1ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 0879511791
อีเมล์ : Sasikorn_toey24@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภรรคณัฐชนันย์ ไชยมงคล (เกศอนงค์ วงค์ใหม่) (เดียร์)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 244 หมู่ 2 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 0820815124
อีเมล์ : paphinwich.ch@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประกายแก้ว สินลิขิตกุล (กาย)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 33
ที่อยู่ : facebook : คุณ กาย(ทองกวาว) IG : kaiprakai
เบอร์มือถือ : 0899999999
อีเมล์ : prakaiilj@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม