ห้องสมุดสวนพฤษศาสตร์
ห้องสมุดสวนพฤษศาสตร์โรงเีรียน โรงเรียนจุนวิทยาคม


พืชศึกษา  54  ชนิด

กล้วยน้ำว้า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.5 KB
ขนุน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 895 KB
ขี้เหล็ก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.15 KB
คว่ำตายหงายเป็น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1003 KB
จามจุรี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
ชะอม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 970 KB
ชาฮกเกี้ยน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 905.5 KB
ต้นกระดุมทอง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.11 KB
ต้นกระท้อน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.05 KB
ต้นข่อย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.91 KB
ต้นข่า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.48 KB
ต้นข้าวก่ำ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.4 KB
ต้นเข็ม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.82 KB
ต้นชบา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1007 KB
ต้นดอกแก้ว

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.42 KB
ต้นเทียนทอง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.66 KB
ต้นปาล์มขวด

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 987 KB
ต้นแปรงล้างขวด

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.29 KB
ต้นพญาสัตบรรณ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
ต้นพริกขี้หนู

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.47 KB
ต้นพลับพลึง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.46 KB
ต้นเฟื่องฟ้า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.76 KB
ต้นมะขาม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.96 KB
ต้นมะค่าโมง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.3 KB
ต้นมะม่วง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.28 KB
ต้นมะลิ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.19 KB
ต้นยูคาลิปตัส

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.4 KB
ต้นลำใย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.84 KB
ต้นว่านกาบหอย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.17 KB
ต้นวาสนา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 902.5 KB
ต้นสนแผง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.65 KB
ต้นสะเดา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.19 KB
ต้นเสาวรส

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.08 KB
ต้นหูปลาช่อน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305.02 KB
ตะโก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 897.5 KB
ตะแบก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 949 KB
นนทรี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 962 KB
ปรงจีน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956 KB
ประดู่

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 930.5 KB
ปีบ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 955.5 KB
พิกุล

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 921.5 KB
มะขามเทศ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 938.5 KB
มะยม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 867.5 KB
ราชพฤกษ์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956.5 KB
สนมังกร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 885 KB
สัก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 931 KB
เสลา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.85 KB
หมากเขียว

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.27 KB
หูกวาง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 921.5 KB
อโศกอินเดีย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 909.5 KB
เอื้องหมายนา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 895 KB