ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ASEAN Youth Leader (AYL) วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader-AYL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขตภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ระหว่างวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุม GOLDEN PAGODA โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,17:03   อ่าน 334 ครั้ง