ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตอนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ุ 2561
นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม ได้ตอนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมที่มาศึกษาดูงานเด็กโครงการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ุ 2561
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,15:12   อ่าน 27 ครั้ง