ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ จุนวิทยาคม วันที่ 12 มีนาคม 2561
ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการจุนวิทยาคม” Chunwittayakhom open house ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน และชมการแสดงผลงานการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,23:44   อ่าน 253 ครั้ง