ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวทีคนดี คนเก่ง คนกล้าจุนวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2564 : โรงเรียนจุนวิทยาคม จัดกิจกรรมเวทีคนดี คนเก่ง คนกล้าจุนวิทยาคม แก่นักเรียน ณ โดม 50 ปี จุนวิทยาคม โดยสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม "บิงโกคำศัพท์ภาษาไทย" มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาไทยในหมวดต่างๆ เช่น ตัวละครในวรรณคดีไทย ชื่อดอกไม้ไทย คำลักษณนาม และคำที่มักสะกดผิด ผ่านตารางบิงโก และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานและของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมอีกด้วย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564,14:44   อ่าน 742 ครั้ง