ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวทีคนดี คนเก่ง คนกล้าจุนวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 : โรงเรียนจุนวิทยาคม นำโดย นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเวทีคนดี คนเก่ง คนกล้าจุนวิทยาคม ในชื่อกิจกรรม " ถนนเศรษศาสตร์ " เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและการบริการ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6 ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การขายพันธุ์ไม้ ผักพื้นบ้าน สินค้า OTOP ในหมู่บ้านและตำบลของนักเรียน รวมถึงการเปิดร้านจำหน่ายอาหารของแต่ละห้องเรียน ห้องเรียนละ 1 ร้าน ณ โดม 50 ปีจุนวิทยาคม โรงเรียนจุนวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,11:05   อ่าน 691 ครั้ง