ข่าวประชาสัมพันธ์
!! ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักการภารโรง และ ยามรักษาการณ์
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
*********************************
    ด้วยโรงเรียนจุนวิทยาคม  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา นักการภารโรง              จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,10:55   อ่าน 680 ครั้ง