ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จุนวิทยาคม

21 สิงหาคม 2557

08.00-08.30 .                    ครูและนักเรียนทำกิจกรรมประจำวันหน้าเสาธง

08.30-09.00 .                   พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์หน้าเสาธงหรือหอประชุม

                                                                        -  สุนทรพจน์สัปดาห์วิทยาศาสตร์

                                                                        มายากล  Scienee show

                                                                        -  B-Boy

 

9.00-12.00 .                      นักเรียนที่มีคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ

                                          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดังนี้

                                                              ห้อง   311  ตอบปัญหาสารานุกรมวิทยาศาสตร์

                                                                         313  วิทยาศาสตร์มหาสนุก

                                                                         314  สนุกกับเคมี

                                                                         315  โลกของเซลล์

                                                                         316  ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

                                                                         316 มหัศจรรย์ฟิสิกส์

 

12.00-13.00                                 - นักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วัน
                                                                 วิทยาศาสตร์ที่
 ห้องปฏิบัติการ

                                                             - นักเรียนแข่งขันกิจกรรมเครื่องบินพลังลมยางที่หอประชุม

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 1429 ครั้ง