ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารวิชาการ
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 (อ่าน 8310) 18 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 7984) 16 ก.ย. 61
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 8494) 05 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8656) 15 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำการศึกษา 2559 (อ่าน 9603) 01 เม.ย. 59
คู่มือ บันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 9126) 06 พ.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 9038) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 9003) 01 เม.ย. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 9025) 26 ม.ค. 58
แบบฟอร์มคะแนนเก็บรายวิชา (อ่าน 70252) 15 ม.ค. 58
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จุนวิทยาคม (อ่าน 8527) 15 ส.ค. 57
สมัครสอบ Pre-Admissions (อ่าน 8096) 18 มิ.ย. 57
PRE-ADMISSIONS (อ่าน 7957) 13 มิ.ย. 57
รูปแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ปี 2557 (อ่าน 8018) 01 เม.ย. 57
ตัวอย่างหลักสูตร (อ่าน 8093) 24 มี.ค. 57
แบบประเมินตนเอง(SAR) (อ่าน 8491) 24 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ (ปกติ) ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7864) 05 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน "โปรแกรมการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ" ระดับ ม.1 และ ม.4 ปี 2557 (อ่าน 8144) 05 มี.ค. 57
C.W.K. Open House To ASEAN (อ่าน 8225) 12 ก.พ. 57
กรรมการคุมสอบ LAS ม.2 (อ่าน 7860) 11 ก.พ. 57
ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT (อ่าน 7622) 02 ม.ค. 57
ดำเนินการส่งแผนการสอนแล้ว (อ่าน 7801) 11 ธ.ค. 56
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล นร ขาดเรียนเกิน 7 วัน และ สรุปผลแก้ 0 ร มผ (อ่าน 7829) 05 ธ.ค. 56
กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7793) 29 พ.ย. 56
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ (อ่าน 7755) 15 พ.ย. 56
หลักสูตรโรงเรียนจุนวิทยาคม (อ่าน 7960) 15 พ.ย. 56
ติดตามข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ (อ่าน 7741) 29 ต.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 56 (อ่าน 7818) 29 ต.ค. 56
ตารางสอบประเมินจุดเน้น สพฐ. (อ่าน 7853) 04 ต.ค. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบและกำกับการสอบวัดผลประเมินผลตามจุดเน้นของ สพฐ (อ่าน 7681) 04 ต.ค. 56
ดาวน์โหลด คู่มือ+ตัวอย่างข้อสอบ การสอบวัดผลประเมินผลตามจุดเน้นของ สพฐ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 12285) 01 ต.ค. 56
สอบโควตา รับตรง จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ (อ่าน 7878) 30 ก.ย. 56
แบบตารางวิเคราะห์และติดตามสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนจุนวิทยาคม ด้านที่ ๑ - ๕ (อ่าน 7660) 04 ก.ย. 56