คำสั่งโรงเรียนจุนวิทยาคม
คำสั่งมอบตัวนักเรียน ม1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8954) 01 เม.ย. 60
คำสั่ง 066-067.60 ยามรักษาการร์ เม.ษ.-พ.ค. 60 (อ่าน 8237) 21 มี.ค. 60
คำสั่ง 068.60 ครูเวร เม.ษ.-พ.ค. 2560 (อ่าน 8267) 21 มี.ค. 60
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1,2,4 และ5 (อ่าน 8384) 21 ก.พ. 60
คำสั่งเตรียมการประเมิน OBECQA (อ่าน 8980) 21 ก.พ. 60
คำสั่งเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 11045) 20 ก.พ. 60
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.3 ม.6 (อ่าน 8299) 15 ก.พ. 60
คำสั่ง ที่ 018 / 2560 เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 (อ่าน 8209) 26 ม.ค. 60
คำสั่ง .59 คุมสอบ Pre-O-Net (อ่าน 9303) 21 ธ.ค. 59
คำสั่งคุมสอบกลางภาค 2/2559 (อ่าน 7526) 19 ธ.ค. 59
คำสั่ง 268.59 คำสั่งสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7453) 06 ธ.ค. 59
คำสั่ง 274.59 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 7347) 09 พ.ย. 59
คำสั่ง 238.59 กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7671) 27 ก.ย. 59
คำสั่ง 239.59 เวรรักษาความปลอดภัย ต.ค.-พ.ย. 59 (อ่าน 7441) 27 ก.ย. 59
คำสั่ง 220.59 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบและกำกับการสอบปลายภาค 1/2559 (อ่าน 7552) 08 ก.ย. 59
คำสั่ง 206.59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 8573) 08 ก.ย. 59
คำสั่ง 174.59 คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยฯ สิงหาคม -กันยายน 2559 (อ่าน 7521) 08 ส.ค. 59
คำสั่ง 184.59 วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 7859) 04 ส.ค. 59
คำสั่ง 178.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินการนิเทศ ติดตาม โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 8856) 29 ก.ค. 59
คำสั่ง 172.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการนิเทศ ติดตาม โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 9469) 29 ก.ค. 59
คำสั่ง 149 .59 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบ ภาคเรียนที่ 1.2559 (อ่าน 7607) 14 ก.ค. 59
คำสั่งสอน 087/2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 7549) 14 ก.ค. 59