ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,09:23  อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : https://sites.google.com/site/powerpoin2010/home
รายละเอียดผลงาน
รายวิชาสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการทำสื่อ รหัส ง 30254 ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนจุนวิทยาคม เข้าดูเวปไชด์ https://sites.google.com/site/powerpoin2010/home
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,09:23   อ่าน 56 ครั้ง