ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประกาศ สพม.พะเยา เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม!! เรื่อง การรับสมัครบุคคล คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ดนตรี
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม!! เรื่อง การรับสมัครบุคคล คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ดนตรี
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65
!! ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักการภารโรง และ ยามรักษาการณ์
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาไทย
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ใบสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนจุนวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
ประกาศ​ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 63
ประกาศ​ โรงเรียนจุน​วิทยาคม​
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มสาร
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 63