ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2012
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1033675
Page Views 1608517
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพันธนิจ ฟองอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมพร พิมลรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ครู คศ.3

นางยุพิน พรหมพิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร ตันดี
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา กาญจนี
ครู คศ.2

นายกนก ใจกล้า
ครู คศ.2

นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์
ครู คศ.2

นางอรพิน เมืองมูล
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี แสนอ้าย
พนักงานราชการ