ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุนวิทยาคม 2564
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิรา กองจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,08:49  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,11:18  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,11:09  อ่าน 414 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้สื่อประสม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ตันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,18:32  อ่าน 1408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มรดกทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,19:39  อ่าน 1078 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา กาญจนี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,15:17  อ่าน 1933 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรชร ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,16:15  อ่าน 1877 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ"สร้างสรรค์ภาพสวยด้วยสีไม้"
ชื่ออาจารย์ : นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,11:39  อ่าน 2394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,11:09  อ่าน 5658 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการวัสดุที่เหลือใช้ รหัส ง 20207
ชื่ออาจารย์ : นายจำนง คำมูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,08:31  อ่าน 1510 ครั้ง
รายละเอียด..