ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา เทพไหว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2561,12:16  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา กาญจนี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,15:17  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรชร ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,16:15  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี อัลโต แซกโซโฟน เบื้องต้น เล่ม 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุรเดช ดอกมะลิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,16:33  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ"สร้างสรรค์ภาพสวยด้วยสีไม้"
ชื่ออาจารย์ : นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,11:39  อ่าน 1006 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,11:09  อ่าน 3051 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการวัสดุที่เหลือใช้ รหัส ง 20207
ชื่ออาจารย์ : นายจำนง คำมูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,08:31  อ่าน 761 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ตันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2557,10:53  อ่าน 648 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป อยู่อย่างฉลาด ปราศจากอุบัติภัยและการป้องกัน
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2556,20:41  อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป อยู่อย่างฉลาด ปราศจากอุบัติภัยและการป้องกัน
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2556,20:40  อ่าน 721 ครั้ง
รายละเอียด..