ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : https://sites.google.com/site/watchamonthi/
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,09:46  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : https://sites.google.com/site/20195247558defrgtht/hna-raek
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,09:37  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : https://sites.google.com/site/powerpoin2010/home
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,09:23  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : https://sites.google.com/site/ping13716/
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,09:22  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : https://sites.google.com/site/englishkruyuth/assignments
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,09:12  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้สื่อมัลติมีเดีย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,12:10  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา กาญจนี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,15:17  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรชร ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,16:15  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา เทพไหว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,19:12  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี อัลโต แซกโซโฟน เบื้องต้น เล่ม 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุรเดช ดอกมะลิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,16:33  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..